true
menu
CLIENT: SC MILK ALLIANCE AGENCY: UTC FILM

Brand: JAGOTINSKE

Creative Lead – Volodymyr Veselov

Creative Team – Оleksandr Veselov, Marina Vasilenko, Oleksandr Kuhmay, Victoria Polishchuk

PRODUCTION: UTC FILM PRODUCTION

Line Producers – Svitlana Ptukh, Katya Popova

DIR’s – Volodymyr Veselov & Оleksandr Veselov

DOP – Yuriy Barsuk

Art Department – Natalya Stepanova

Props master – Oleksiy Silenko

Casting – Valeriya Lukash

Editor – Mikhail Litvinov

Post Production Supervisor – Dmytro Pustovar, Volodymyr Tomchuk

Music – Zakhar Dziubenko

Sound design – Sergey Parygin